Kwaliteitsbeoordeling


Voor de kwaliteitsbeoordeling van schilderwerk maakt RL Advies en begeleiding gebruik van de zogeheten Prestatiekeuring schilderwerk. Deze keuring geeft een neutraal en gedetailleerd beeld van de kwaliteit en kan worden gebruikt bij de oplevering en monitoren van het schilderwerk.


Opleveringskeuring
De opleveringskeuring wordt 10 tot 14 weken na gereedkomen van het schilderwerk. Hier kan een  vertegenwoordiger van de opdrachtgever en de opdrachtnemer bij aanwezig zijn. Bij een opleveringskeuring wordt het schilderwerk op hout bijvoorbeeld beoordeeld op 18 kwaliteitsaspecten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de ondergrond (houtrotschade, vochtgehalte e.d.), beglazing (glasafdichting en glasbevestiging), verfsysteem (hechting*, glans e.d.) en applicatietechniek (besnijwerk, regenschade e.d.).

Periodieke keuring
De periodieke keuring wordt 3 jaar na het gereedkomen van het schilderwerk uitgevoerd. Bij een periodieke keuring wordt het schilderwerk op diverse kwaliteitsaspecten beoordeeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de ondergrond (houtrotschade, vochtgehalte, corrosie e.d.), beglazing (glasafdichting en glasbevestiging) en het verfsysteem (glans, afpoederen, verfschade e.d.)

Eindkeuring
De eindkeuring wordt vaak 1 jaar voor de geplande herschilderbeurt en het aflopen van de prestatieovereenkomst uitgevoerd. Bij deze keuring wordt het schilderwerk op diverse kwaliteitsaspecten beoordeeld en vergeleken met de afgesproken prestatie-eisen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de ondergrond (houtrotschade, vochtgehalte, corrosie e.d.), beglazing (glasafdichting en glasbevestiging) en verfsysteem (hechting*, verfschade e.d.)

Betrouwbaarheid
Op basis van het aantal woningen wordt een steekproefgrootte bepaald, conform ISO 2859. De beoordeling wordt evenredig verdeeld over de windrichtingen uitgevoerd. Tijdens een algemene rondgang wordt gekeken of de resultaten van de steekproef representatief zijn voor het project.

Keuringsrapport
De resultaten van de beoordeling worden opgenomen in een keuringsrapport. De adressen van de gecontroleerde woningen worden geregistreerd, hierdoor zijn de resultaten te herleiden. De resultaten worden getoetst aan de overeengekomen prestatie-eisen of wanneer geen meetbare eisen zijn overeengekomen, aan redelijk te stellen eisen van vakmanschap.

Wilt u meer informatie over kwaliteitsbeoordeling van schilderwerk? 
Neem gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.