Meerjarenonderhoudsplannen


VERPLICHT SPAREN VOOR ONDERHOUD IN HET RESERVEFONDS
Wist u dat de helft van de Vereniging van Eigenaren te weinig spaart? Een te laag budget leidt al snel tot achterstallig onderhoud. Iets dat weer van invloed is op uw appartementencomplex en indirect op uw leefomgeving. Om deze reden wil de overheid dat elke Vereniging jaarlijks een verplichte minimale reservering doet voor onderhoud. Elke Vereniging dient dan ook per 1 januari 2018 een apart reservefonds te hebben (op een afzonderlijke betaal- en/of spaarrekening), welke bestemd is voor groot onderhoud.*


EEN MEERJARENONDERHOUDSPLAN LATEN OPSTELLEN VOOR UW VERENIGING?
RL Advies en begeleiding adviseert u graag. Samen met alle andere eigenaren bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van het appartementencomplex. Met een goede, duidelijke onderhoudsplanning woont u comfortabel en verlaagt u de kans op onvoorziene kosten. Door het opstellen van het MJOP en de uitvoering ervan, ontstaat er geen achterstallig onderhoud binnen en buiten het appartementencomplex. Het gebouw blijft er representatief en aantrekkelijk voor (nieuwe) eigenaren uitzien.

Onder gemeenschappelijk onderhoud valt:

  1. • Dakbedekking, jaarlijkse controle op lekkages en andere ongemakken
  2. • Lift(en), controle op veiligheid
  3. • Vloeren, zoals vloerbedekking maar ook de galerij
  4. • Gevels, voegwerk of gevels die geschilderd zijn
  5. • Schilderwerk, reinigen en waxen van de kozijnen, ramen en deuren maar ook functioneel onderhoud inclusief hang- en sluitwerk
  6. • Controle op het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)
  7. • Check op constructieve veiligheid, zoals betonschades
  8. • Controle op nood- en vluchtwegverlichting in verband met de brandveiligheid

 

EEN MEERJARENONDERHOUDSPLAN OP BASIS VAN DE NEN 2767
Als basis voor het meerjarenonderhoudsplan hanteren wij een conditiemeting volgens de NEN 2767 methodiek. De NEN 2767 is ontwikkeld om het inspectieproces te objectiveren en om betrouwbare en uniforme inspectiegegevens te genereren. Na de inspectie staat in het MJOP duidelijk omschreven wanneer welk onderhoud uitgevoerd moet worden en wat de geprognosticeerde kosten zijn. Zo weet de Vereniging precies welke bedrag er maandelijks gereserveerd moet worden voor het onderhoud van het complex. Het reservefonds beschikt dan over voldoende geld.

Tijdens de jaarlijkse schouw wordt uw appartementencomplex gecontroleerd door een bouwkundig adviseur. Tijdens deze controle kunnen er weer nieuwe zaken worden opgemerkt. Zo kan het zijn dat de kozijnen aan de zonkant eerder een schilderbeurt nodig hebben dan de andere gevels. Daarnaast krijgt u advies over allerhande zaken die met het complex te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de brandveiligheid of energie besparende mogelijkheden. Het is van belang om het MJOP iedere vijf jaar te laten updaten.

 

TECHNISCH EN BOUWKUNDIG BEHEER
Advies of hulp nodig bij het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan? RL advies en begeleiding helpt uw Vereniging graag bij het opstellen en bijhouden van uw MJOP. Zo heeft u altijd duidelijk inzicht in het uit te voeren onderhoud. Daarnaast verzorgen wij ook de bouwinspecties en het contractbeheer, maar ook de begeleiding van het groot onderhoud.


WAT IS EEN RESERVEFONDS?
Voor elke VVE is het verplicht om een reservefonds te hebben voor het onderhoud van het complex. Dit kan bijvoorbeeld het onderhoud zijn aan het dak, de liften of de gevel. Leden van de vereniging van eigenaren moeten er samen voor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is voor het onderhoud. Hiervoor kan het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan een uitgangspunt zijn.